Bumerang - Yazarkafe

Muharrem Ayı (Hicri Yılbaşı?) Nedir? Aşure (Aşura) Günü Nedir?


Aşure, (Aşura) Arapça’da 10 manasına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir.Sözcüğün Sami diller arasında ortak bir sözcük olduğu düşünülmektedir.Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır.Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbela'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.
Bunlar; Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,İbrahim'in ateşte yanmaması,Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,Musa’nın Kızıldeniz'den geçip
İsrailoğulları'nı firavundan kurtarması,Yunus’un balığın karnından çıkması,İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir.
Bu olaylar kutsal kitapların hemen hepsinde geçmektedir. Hazreti Muhammed (s.a.v.) bu günde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.Ayrıca Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri için, Aşure gününden bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutmayı önermiştir.(vikipedi)

Muharrem Ayı ve Aşure Günü "Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.
Hicrî Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura Günüdür.

Şİİ İNANCINA GÖRE AŞURE GÜNÜ
Şii inancında Aşure Günü'ne, İslam dininin genelinin atfettiği önemin dışında bir önem verilir. Zira Muharrem ayının onuncu günü. Muhammed peygamberin torunu olan İmam Hüseyin Kerbelâ'da şehit edilmiştir. Muharrem ve Safer ayı ile birlikte iki ayı matem olarak kabul ederler. İki ay boyunca düğün ve benzeri eğlenceler yapılmaz, bu matem günlerinde taziye meclisleri düzenlenerek mersiyeler okunur, ihsan yemekleri verilir. Aslında her ayın onunucu günü Aşuradır. İbrani kökenli olan bu kelime Muharrem ayında yapılan bu canilikten sonra bu facianın diğer bir adı olarak kabul edilmiş. Şii'likte çeşitli hububatlardan pişirilen, adına da Aşure denilen yemeği Muharrem ayı münasabetiyle yapmazlar. O gün helva yapılıp dağıtılır. Türkiye'de en büyük anma merasimi İstanbul Halkalı'daki Aşura Matem Merasimi'nde yapılır. Bu tören Aşura gününü en iyi şekilde anlatması yönünden UNESCO tarafından en iyi Aşura Merasimi seçilmiştir; ayrıca törende yapılan Aşura tiyatrosunun ve izleyicinin sayısı bakımından da GUINNESS rekorlar kitabına girmeye aday olmuştur. (Kaynak Vikipedi)

ALEVİLERDE AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM MATEMİ

Alevilerde, Hüseyin'in Kerbela'daki acısı başta olmak üzere Oniki İmamların acılarını anmak ve anlamak için Muharrem Matemi tutulur. Amaç bu acıları tekrarlamak ya da öç duygularını tekrarlamak ya da öç duygularını körüklemek değildir. Muharrem Matemi'nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevi öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak ve Matem Orucu'nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, yapılabilecek kötülüklerin ve katliamların bir daha olmaması için anmak ve unutmamaktır. Kerbela katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a şükredilir. Bu nedenle Muharrem Matemi, Aşüre geleneği ile biter. Aşüre sevincin hoşgörünün simgesidir. 12 gün orucun ardından Aşure Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan Aşure tatlısı yenilir veya evlere dağıtılır. (Vikipedi)
Yorum Gönder

BENİ İZLEYİN

Google+ Followers

FACEBOOK SAYFAM

Newsletter